Corina Matei Gherman (Iaşi)*Poeta indrăgostită de primăvară*

Scurtă prezentare
CORINA MATEI GHERMAN
ÎN PEISAJUL IEŞEAN

Matei-Gherman Corina, n. 30 martie 1967, în Erbiceni, jud. Iaşi. Poetă şi prozatoare. Membră a Uniunii Scriitorilor din România, Membră a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi Membră a Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România, Membră a Clubului Cultural Junimea, Iaşi, România, Iaşi, Cetăţean de onoare al Comunei Erbiceni,Judeţul Iaşi.
Doctor în economie, Specializarea Marketing, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi. Studii liceale la Iaşi, Facultatea de Marketing a Universităţii de Vest Timişoara, Masterat în Managementul Marketingului, Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Curs Postuniversitar de Perfecţionare în Specializarea Cultură Organizaţională şi Integrare Europeană în Industrie, Administraţie şi Servicii, Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”, Iaşi, România, Cursuri postuniversitare Analiza şi controlul riscurilor (abordări noi), Centrul de formare analiză în ingineria riscurilor, Facultatea de Matematică, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi, România.
Lucrează ca director economic şi de marketing la S.C. Maticonst, Iaşi, apoi Profesor asociat la Facultatea de Economie şi Admistrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România, Lector la Facultatea de Marketing, Universitatea „Gh.Zane”, Iaşi, România, Lector la Facultatea de Comunicare şi coordonator al departamentului de Analiză şi Prognoză Organizaţională Universitatea „Apollonia”, Iaşi, România. În prezent Coordonator Departament Programme Asociaţia Cultural Ştiinţifică „Pleiadisˮ.
Debutează cu Flori de primăvară, versuri 1998, volumele Visul lui Moş Nicuţă, versuri pentru copii 1998, Pe aripa visului, versuri, 1998, În umbră de nisip, versuri, 1999, Oraşul melcilor, versuri pentru copii, 1999, Rana de stea, versuri, Timpul, 2000, Pădurea fericirii, proză pentru copii Universitas XXI, Răstignirea pe necuprins, poezii, Cronica, Întâmplări din primul vis, poezii pentru copii, 2001, Când pietrele vorbesc, poezii, ediţie bilingvă română-engleză,2001, Înger pierdut, poezii, ediţie bilingvă română-franceză, 2002, Moş Nicuţă la mare, versuri pentru copii, ediţie bilingvă română-germană Iaşi-Chişinău, 2002, Cer fără îngeri, proză, Iaşi-Uzdin, 2002, Întotdeauna ninge altfel, roman, 2003, În vacanţă la bunici, versuri pentru copii 2003, Dilema Lăcrămioarei, poezii pentru copii, 2004, Dialog alb, poeme, Novi Sad, Libertatea, 2004, Satul lupilor, roman, 2004, Dialog surd, poeme, 2005, Povestea unui vis, proză pentru copii, Timpul, 2006, Dialog absurd, 2007, Sărutul lacrimii, poezii 2007, Fiicele anului, poezii pentru copii, 2007, Capra cu trei iezi, poveste crengiană versificată, 2008,Mozaic de spirit, poezii limba arabă,2009, Decupaj dintr-o secundă,2009,Croazieră pe orizonturi, 2010, Labirintul imaginarului, 2012, Cronica unui vis, 2013, Dialog, poezii, 2014, Lumina palidă a amintirii, 2015, La margine de meditaţie,2016, Beton marfă, Diferenţiere şi poziţonare, 2009, Marketing, Diferenţiere şi poziţionare, 2010, Opinii Economice, Marketing, Management, 2011, Managementul marketingului undelor nocive din locuinţa viitorului – O provocare, 2012, Marketingul, O filosofie a firmei, 2013, Marketing Agroalimentar, 2013, Provocările cunoaşterii, 2013, Cercetarea – motor al dezvoltării, 2014, Comunicare Provocări şi perspective, 2015, Management teoretico-practic în condiţii de liberalizare economică, Matei Gherman Corina, Managementul marketingului viitorului în sistemul economic actual, 2013.
Este deţinătoarea unor premii literare, între care amintim: Titlul de Poetă a Iaşului în cadrul Festivalului Internaţional Poezia la Iaşi,25-31 mai 2015, Premiul I, pentru lucrarea Eminescu şi creativitatea şi poezia Doar mitul lui Eminescu, în cadrul Simpozionului International „Mihai Eminescu –Poet national şi universal”, Ediţia a III-a, Iaşi, 15 Ianuarie, 2012. 2014 – Premiul I pentru lucrarea Poem neterminat despre Eminescu,Simpozionul Internaţional Disponibilităţi Creative în lume,Iaşi 16 februarie. 2015, Premiul III –poezie, la concursul Dor de dor, Localitatea Dor Mărunt,Judeţul Călăraşi, August.
Ca o recunoaştere a muncii sale pe tărâmul literaturii române Corina Matei Gherman este publicată în următoarele volume literare: Poveştile de la Bojdeucă, vol.3, (Editura Junimea), Iaşi, România, 2000,Istoria Ilustrată a Literaturii Române, ediţia a II a, (Editura Porţile Orientului), Iaşi, România, 2002, Scriitori şi Publicişti Ieşeni Contemporani, Dicţionar, (Editura Vasiliana), Iaşi, România, 2002, Antologie internaţională Contemporane Who’s Who of Professionals, (American Biographical Institute), Inc.,Raleigh, North Carolina, United States of America, 2004-2005, p.186, Cărţi cu dedicaţii şi autograf din Biblioteca „Nicolae Milescu Spătarul”, pp.66-67, (Editată de Biblioteca „Nicolae Milescu Spătarul”), Vaslui, 2007, Antologia albano- română, Frumuseţea frumuseţilor, (Editura Do-Minor), Bucureşti, România, 2008,Scriitori şi Publicişti Ieşeni Contemporani, Dicţionar, (Editura Vasiliana), Iaşi, România, 2009,1500 Scriitori Români, Clasici şi Contemporani, Dicţionar biobibliografic, (Editura Porţile Orientului), Iaşi, 2010, Encilopedia personalităţilor din România, Hübners who is who, (Editor Who is Who), Personenenzyklopädin AG,CH-630, Zug, Alpenstrasse 16 Schwiz, Deutschland, 2010, Dicţionarul Scriitorilor Români de azi, (Editura Porţile Orientului), Iaşi, 2011,Bibliografia Naţională a Moldovei Vol. nr. 4, coord. Valentina Chitoroagă, (Editor Camera Naţională A cărţii din Republica Moldova), pg15,.2010,Chişinău, Republica Moldova, Studii Interdisciplinare: Ecologie, Sociologie, Comunicare, Istorie, Literatură, Cultură, Educaţie, Medicină Stomatologică,(Editura Samia), Iaşi, 2014, Personalităţi române şi faptele lor 1950-2015, în bibliografia Doamnei Anastasia Gârneaţă,foto.pp..362-363, Cuvânt înainte pp.369-370,378-380,Prefaţă pp. 375-376, Anastasia Gârneaţă pp.382-383,Mozaic de gânduri şi cuvinte pp.386-387, (Editura Studis), Iaşi,2015, Almanah, 10 ani plini de dor, iunie 2005- iulie 2015,pp.113-114,Editura PIM,Iaşi,2015. Oglinda Ligii Scriitorilor Români la 10 ani,O altfel de istorie a literaturii române actuale, bibliografia Doamnei Anastasia Gârneaţă, pp.400- 401, (Editura Napoca Nova),Cluj-Napoca,2016, Antologie de poezie internaţională Româno – Italiano-Portugheză, Editura Liric graph, Buzău, 2016. Între două secole, Reportaje şi interviuri cu personalităţi din cultură, învăţământ,mediu economic şi sport, din secolele XX şi XXI,vol.I, Ediţie de Dan Teodorescu, Editura Pim,Iasi,p.180-fotografie,ALPI la Teatru Fix p.183, Sărbătoare în ALPI p.197-198,Manifestări de suflet la Muzeul Unirii din Iaşi pp.203-205,2017.
Corina Matei Gherman participă activ la viaţa literară şi culturală a oraşului şi nu numai. În acest sens a făcut parte din Cenaclul Ion Creangă de la Bojdeuca Ion Creangă,Iaşi coordonat de cunoscutul scriitor Constantin Parascan, a coordonat activitatea literară la reviste pentru copii din Iaşi şi Chişinău. A colaborat cu diverse Fundaţii Culturale şi este colaborator al revistelor literare din ţară şi din străinătate de la debut şi până în prezent,după cum urmează a publicat proză, poezie clasică şi modernă, poezie pentru copii, proză scurtă în: Revista Convorbiri Literare, Revista Florile Dalbe, Chişinău, Republica Moldova, Ziarul Opinia Moldovei, Revista Florile Dalbe, Revista Cronica, Revista Bucovina Literară, Revista Coloana Infinitului, Revista Poezia, Revista Semne, Revista Pagini Literare,Revista Lumina, The Chinese Poetry International Quarterly, Chongqing, China, Messenger for world poets, Quarterly, Chongqing, China, The world poets, Quarterly, Chongqing, China, Revista Dor de Dor, Revista Primăvara ieşeană, Revista Contact Internaţional, Poezie în volumul „Mihai Eminescu –Poet national şi universal”, Ediţia a III-a, Poezie în volumul Disponibilităţi Creative în lume, Revista Moldova Literară, Constelaţii Diamantine, Revista Armonii Culturale,Expres Cultural, Surâsul Bucovinei….etc.

Lector dr.Doina Guriţă

 

SUCCESIUNE

Citesc şi vreau să înţeleg
În frunza verde de zăpadă
Ascunse stau în prea ceresc veşmânt
Picături de apă aşteptând să cadă

El, ţurţur ce-i legat de streaşină
Se-adun-n sine şi se lustruieşte-ncet
O coardă de vioară-n noapte este
Şi-n simfonia nopţii e singurul poet

Prea îngânfat şi sigur mi se pare
De scrisul său în alfabetul tibetan
El pentru fulgii de zăpadă scrie
Pe steaşina casei în fiecare an.

8 MARTIE

Lumina-i mai lumină când
În zorii albi de primăvară
Vezi miile de flori zâmbind
Doar pentru tine prima oară.

E martie şi zi de opt acum,
Şi dimineaţa mai frumoasă este
Când bucheţele miliarde de parfum
Sunt pentru tine azi în zâmbet de poveste.

Şi mugurii din pom la geamul tău
O sărutare îţi trimit de ziua ta, primeşte
S-alungi din drum părerile de rău
Şi-n orizontul fericirii pe lungul drum păşeşte.

În părul tău de aur, o floare-am răsădit
Minunea fericirii pe chip e doar coroană
Din cupa fericii aşa cum ţi-ai dorit
Să guste primăvara şi-un ghiocel ce abia a răsărit.

ÎN PRAGUL VISULUI

Întâiul zâmbet înflorit pe faţă
L-ai scris c-o rază în pridvor
şi înmugurind salcâmii dimineaţă
nu ştiu dacă-i surâs sau dor.

Mă cheamă glasul mamei de pe drum
şi-mi pare că-i nespus de lung
deşi sunt în depărtări acum
dorinţa-i mare să-l parcurg.

Fraţi şi surori străini acum
veniţi formăm din nou echipă
veniţi veniţi de undeva
călătorind aievea pe-o aripă.

Tu casă părintească albă,
un muşuroi de-nţelepciune
împarţi lumină şi sclipire
fă din visul nostru o minune
fă din visul nostru împlinire.

PRIN NOAPTE

La câte ninsori înainte să vii
geamul deschis cum privea
la fericiri trecute şi frunze argintii
şi-o lacrimă din ochi cădea

În colţ de stradă o lumină
din scânteieri de stea aprinsă
un greier ce din cânt suspină
în noaptea albă necuprinsă.

Întreb un trecător să-mi spună
străduţa asta unde duce
colo în deal spre clar de lună
c-o mână luna s-o apuce.

Un roşietic nor la orizont
un cântec unicat de ciocârlie
mă pregăteam să spun un pont
poetului ce-a scris o poezie.

DORINŢĂ

Eu, m-am născut în veac trecut
Un veac onest, murdar,banal
Prin moartea lui eu n-am putut
Şi m-a lovit cu un pumnal

Ajunsă sunt la cumpănă de veacuri
Din cel mare, altul v-a apare
Şi chem un doctor cu prea multe leacuri
Ca cel născut să fie mult mai mare

Din zori în seară toţi îl vom privi
Să-l descifrăm de-i bun ori odios
La colţ de geam ne vom gândi
Să fie veacul bun şi norocos.

DIN UMBRA TINEREŢII

Puteam atunci în nor să zbor
Să fac orice chiar şi-un alt cer
Să pun pustiului zăvor
Să acopăr totul în mister

Atunci când mugurele vieţii
E-un uragan de vise plin
Un flutur mă cheamă-n floare
Şi spaţiul tot era senin

Şi drumul însemna speranţă
Un vârf prea înalt urcuşul meu
Sus, tot mai sus cu gândul
Doream s-ajung la Dumnezeu

Da. Acestea erau toate dezfrunzite
În anii din copilărie când
Tot trupul luneca-n lumină
Şi mă găsea urcând…urcând…

 

ALB

Am văzut
cărarea umbrei
dincolo de Cercul Polar
zăpezi în permisie
coboră
în admiraţia albă
chipul unui urs polar
se roagă într-o catedrală
de gheaţă
până la istovire
nopţi polare
urlet de pioşenie
fură visul furtunii
totdeauna albă

UMBRA PRIMĂVERII

Acum
iarna devine primăvară
devreme zăpada
îmbracă chipul ghiocelului
devreme steluţe cristaline
zâmbesc rostogolindu-se
în râuri albe de ghiocei
ascunsă-mi pare
raza de soare
zvonuri de viorele
în văi
îmi bat timpanele
cu umbra primăverii.

REFUZ

Refuz
cerul întunecat
al primăverii
grăbitul morţii
mă acoperă
cu sfera albastră
a mugurilor
ce plesnesc
de atâta fericire
rămân în afara timpului
să-l caut.

ÎNCEPUT

Timp
într-una baţi
timpanul surd
al drumului
pavat cu erori
ating cu ochiul
vârful aisbergului
amintirea
caută primăvara
profunzimea
florii de liliac
îmi mângâie
fruntea
şi în sprâncenele mele
există şi cercuri galbene
care mă privesc
de la hotarul
dintre
cele trei lumi
silabisind începutul.

SE REPETĂ

Bucuria de a aştepta
primăvara
e surdă când ştiu
încă nu-i cu mine
plecarea albului nerostit
tulbură mugurii pădurii
orbi de aşteptarea
ce-o să vină
să-iplesnească
ora înfloriri
lumini nasc albe culori
iarnă-primăvară
fără hotar.

URMA

Din urma ochilor tăi înflorea
vârful timpuriu al primăverii
niciodată marea n-a fost rotundă
uitarea pătrunde mirosul diapazonului
de clopot albit
prin unul din firele răsucite
ale cometei erai netulburat
prin uşa dintre cuvinte
pătrundeam în neânţelesul tău
mergea un melc cu piramida
lui Mekerinos în vârf de coarne
spuneai că nu-i al tău surâsul
ultimei secunde perceput ieri
prin ea se-ntrezărea cărarea
necunoscută uşii închise.

DILATAREA CURCUBEULUI

Dilatându-se
amintirea lumina
cerul extins
în deşertul închis
primăvara pleca
în caleaşca corăbiilor
oaze în Fata Morgana
suferind de prea multe cămile
ce ţineau în spate
Everestul cocoşat
simţeam cum
dilatarea curcubeului
descompunea lumina
spectrului atrăgând
pupila ochiului…jumătate…

TOTDEAUNA ACEEAŞI

Şi atunci am încercat
spectacolul ghiocelului
sfredeleau lumina
aplecându-se
despicând pădurea
securea gerului sculpta
figura mea figura ta pe albul
netezit de ceaţa dimineţii
copacii adormiţi trimiteau
mugurii să plesnească
în albia primăverii
totdeuna aceeaşi.

MEMORIA NORULUI

La prima oră am făcut apelul
celor zece nori
scoşi din memoria cerului
i-am trecut pe discheta primăverii
un ghiocel i-a învăţat să cânte
în timp ce doi oameni de zăpadă
se topeau alergând spre izvorul pădurii
trezind urzicile ascunse în troianul alb
din motive de tine cunoscute
au înflorit împreună cu primăvara.

O SINGURĂ DATĂ

În umbră
cuvântul nescris
cresc pustiuri
întinse
aprind cu ochiul tău
lumina întunericului
uitarea curge
în adâncul nopţii
înfloresc licuricii
în afara vremii
acoperind
coliba eschimoşilor
cu vânturi albe
mă gândesc
la cuvintele pinguinilor
pe care o să-i amintesc
o singură dată.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.