Violetta PETRE (Constanţa)*Poeta cuvintelor fugite*

motto: Să fiu fericită, nu este un drept al meu, ci o obligaţie.
Violetta Petre

VIOLETTA PETRE
Născută în Constanţa pe 11 iulie 1953.
Studii medii: Liceul de cultură generală plus Şcoala post-liceală de agenţi de turism Sinaia.
Născută în Constanţa la data de 11 iulie 1953.
CV:
Volume de poezii tipărite:
Poeme violete – edit. Pim Iaşi;Dincolo de cer-edit. Pim Iaşi;Pianina violetă-edit. Pim Iaşi
Când dimineţi se-ascund-edit. Singur Târgovişte;Lacrima tăcerii – edit. Pim IaşiCântecul lebedei – edit. Pim Iaşi;Tril în colivie – edit. Pim Iaşi;Când violetul e albastru-edit. Pim Iaşi
Sunt poemul tău de vineri – edit. Pim Iaşi;Pas de deux – edit. Pim Iaşi;Flux şi reflux – edit. Art Creativ Bucureşti

În curs de apariţie le editură:
12. Cerşetoare la răscruce de anotimpuri – edit. Pim Iaşi
13. Incognito la porţile raiului – edit. Art Creativ – Bucureşti.

Apariţii în antologii:
– Antologia ”55 de poeţi contemporani”(pagini alese) a Valentinei Becart-Editura Arhip Art, Sibiu .
-Antologia de poezie ”Artă sfâşiată”-Valentina Becart-Editura Arhip Art, Sibiu .
-Culegere de poezii religioase-vol.1-Dănuţ Deşliu- Editura Ecko Print, Drobeta- Turnu –Severin.
-Antologia de poezie ”Călători prin timp”-Dănuţ Deşliu-Editura Cacucci Drobeta-Turnu Severin.
-Antologia”Cuvântul în timp”- Doru Dăncuş- editura Grinta-Cluj-Napoca.
-Antologia ”Expresia ideii”-Mariana Bendou-Oneşti
-Atologia” Vis şi pasiune”-Antologia Esenţelor-Nicu Stancu-edit.Panfilius-Iaşi.
-Un alt fel de istoria literaturii contemporane – editura Singur – Doru Dăncuş
-Istoria literaturii postrevoluţionare – editura Grinta

Apariţii în reviste şi ziare
– Revista ”Dor de dor”-Marin Toma
– Revista ”Negru pe alb”
– Revista ”Dobrogea culturală”
– Ziarul ”Ziua de Constanţa”
– Revista ”Ante Portas”
– Revista ”Constelaţii diamantine”

-Sunt membră a Ligii scriitorilor din România
-Sunt laureată a Festivalului de poezie ‘’Ion Budai Deleanu’’ de la Geoagiu-Băi, unde am obţinurt premiul al doilea.
-Am luat prima menţiune la Concursul de poezie şi epigramă ”Romeo şi Julieta la Mizil”, secţiunea poezie.
-Am obţinut premiul întâi pentru poezie, la Concursul organizat în Japonia de Foarea Cărbune
.-RECENZII în ‘’Convorbiri literare scrise de scriitorul ieşean Emilian Marcu la volumul de debut ”Iarna ” din ciclul”Anotimpuri”, la volumul ”Dincolo de cer”şi la volumul ”Pianina violetă”.(3 PENIŢE)
Alte recenzii de Ion Ionescu Bucovu, Constanţa Abălaşei Donosa, Horia Zilieru, Daniel Corbu…
-Momentan lucrez la un roman şi un volum de proză scurtă.

Să nu mă pierzi, pădure!

M-aş duce, tot m-aş duce-n codrul verde,
Acolo, unde orice gând se pierde,
Să obosesc sub liniştea pădurii
Când vorba se opreşte-n colţul gurii.
Să-mi împletesc din frunze pat de noapte,
La cină să mănânc agrişe coapte,
Din mure să îmi fac nectar de vise
În ochi de cer cu felinare-aprinse.
Să-mi cânte, doine, ramurile-n floare
Pe perna mea de flori nemuritoare,
S-adorm ca-n sânul lui Avraam şi zorii
Să-mi înfloreasacă pe obraji bujorii.
Pe malul unei ape curgătoare
Unde pădurea-şi varsă tot ce doare,
Mi-aş descărca tristeţile pe unde
Să simt cum seva vieţii îmi pătrunde
Prin talpa-rădăcină de ferigă
Când braţele golaşe, vara-şi strigă.
M-aş duce, m-aş tot duce-n codrul verde-
Pădurea mea, de tine, nu mă pierde!

Septembrie ca un ecou

Pe sub salcâmi aş fi dansat, e timpul
Să-mbrăţişez un alb imaculat,
Dar şi-a uitat din straie anotimpul
Şi primăvara-n drum s-a răsturnat.
Culorile se pierd în toamna lungă,
Septembrie-a rămas ca un ecou
Şi liliacul cum să mai ajungă,
Să înflorească-n braţele-mi din nou?
Magnolia se teme să-nflorească,
Pe rând îşi pierde verdele în vânt,
Un vers, într-o pornire nefirească,
Îşi exilează fiece cuvânt
Într-un poem bacovian sinistru,
În care plouă cutremurător
Cu note slabe-ntr-un debil registru;
Şi mor viorile şi triluri mor.
Cât despre tine, te-a sedus, vicleană
Aceeaşi simfonie-n ruginiu;
Şi îmi dansează lacrima sub geană
Că înapoi, să te aduc, nu ştiu.

De dor

Mi-e dor de tot ce am lăsat în urmă,
Mi-e dor de mine, alergând prin ploi,
Mi-e dor de asfinţitu-n care scurmă
Atâtea amintiri cu umeri goi.
Mi-e dor de primul vers de-ndrăgostită,
De albe nopţi cu vise de iubit,
De primul fluture ca o ispită,
Pe buze aşteptând neliniştit.
Mi-e dor, atâta dor de primăvară
Când înfloream cicoare pe câmpii,
Mi-e dor şi peste mine, dor coboară
În braţele ce-aştepată să revii.
De anii exilaţi în calendare-
Atâtea clipe cu miros de tei!
Mi-e dor şi astăzi dorul rău mă doare
În lacrima din ochii-albaştri-ai mei.
Şi-mi va fi dor mereu de tot ce trece
Ca o nălucă peste dimineţi;
Vine-nserarea cu amprenta-i rece-
Păcătuiesc, de-aş vrea vreo zece vieţi?

Tăcerea ca o fiară

S-au risipit tăcerile prin casă,
Cu talpa goală mă înţep în ele,
Mă-mpiedic şi mă prind în a lor plasă
Şi-mi sângerează lacrima pe piele.
Doar un poem mai ţipă la fereastră
Cu dorul de cuvânt în vârf de pană;
Privesc cu jind la dâra lui albastră,
Se mai deschide-n mine înc-o rană.
Cascade de-ntuneric se desfată
Pe draperii în pliuri de mătase,
O doină-mbrăţişează o sonată,
Tăcerea-mi roade carnea pân’ la oase.
Capcană nemiloasă şi flămândă,
Ademenind, vicleană ca o fiară,
Ai stat atâţia ani, tânjind, la pândă,
Să-mi amuţeşti un cântec de vioară.

Incognito,la porţile raiului

De-o fi vreun rai, eu n-am să-ngenunchez în rugă,
La porţile-i închise să ajung,
Aş pune îngerii de strajă, toţi, pe fugă
Că am păcate, cât să le străpung
Nevinovatul alb şi cântec şi aripă
Într-un măcel atât de inutil;
La vama unde sunt secunda dintr-o clipă,
Dintr-un poem aş face proiectil.
M-aş ghemui-ntr-un nor, în sala de-aşteptare,
Păcate aş mânca la mic dejun;
Şi vina că exist, aş pune-o lâng-o floare,
Să mai rămân, la porţi să mă adun,
În versul ce-am păstrat, ca ultimă dorinţă:
Să fiu un fir de iarbă răstignit.
În lutul care m-a născut găsesc căinţă
Şi veşnicie pentru locuit…

Şi fug cuvintele

Nu-mi sunt cuvintele acasă, au înflorit pe ramuri azi
Aşa-ntr-o doară, fără grabă,fiind geloase şi pe brazi;
Am încercat să le opresc, spunându-le c-avem de dus
Comanda de poeme-albastre, pe ţărmul mării, la apus…
Nu mi-au răspuns, n-au auzit şi alergau din floare-n floare
Să prindă locuri pe vreun ram, cu soare, dar şi cu răcoare;
Iar altele se închinau, oprindu-se la o troiţă
Mărgăritare înflorind, dintr-un penel de pictoriţă…
Era o zarvă minunată, cuvinte peste tot zburau
Şi se prindeau unul de altul, şi în comun deliberau
Problema şpăgii pe cuvânt, impozitată de-un bujor
Ce-nfiinţase-un parlament aşa deodată, prea uşor…
Se erijase în stăpân, aşa fără vreun vot, pe viaţă
Şi împărţise fluturaşi cu legea lui, de dimineaţă;
Cuvintele, de-atâta silă, au evadat şi din poem
Şi ştiu că nu se vor întoarce, chiar dacă, tandru, eu le chem…
Dacă impozit pe poeme, avem acum de achitat,
Cuvintele, de-acum vor geme şi-or părăsi al nostru stat;
S-or îneca în marea mare, sau la sirene-or acosta
Şi muţi vom fi atunci cu toţii, dacă la timp, n-om riposta…
Lăsaţi cuvintele să fie, alint şi mângâieri, când ploi
Ne potopesc cu griji şi taxe, îngenuncheaţi, ca vai de noi!

Pierduţi în căutări

La mine plouă în cuvinte,
La tine ninge cu uitări,
Nici tu, nici eu nu ţinem minte
Când ne-am pierdut în căutări.
Eu te-aşteptam în gara-n care
N-aveai de gând să vii nicicând;
Era o gară oarecare
În care trec şi vin pe rând
Speranţe, vise, dezolanţe,
‘N călătorii fără sfârşit;
Crescut-au între noi distanţe
Ca zidurile de granit.
La mine-i toamnă în poeme,
La tine, ierni fără sfârşit,
Un vers, pe un peron, azi, geme
De aşteptare copleşit…

Dimineţi de altădată…

Sunt dimineaţa ta, iubite, trezeşte-te cu mine-n braţe,
Priveşte-mă cât sunt de-albastră şi câte flori ţi-aduc în pat!
Din vise, îţi răsar, sub gene, să te eliberez de hoaţe,
Flămânde nopţi de Sânziene, cu dorul meu înaripat.
Deschide ochii şi priveşte, ne cheamă viaţa să ne-adune
De prin coclaurii nocturni, în care rătăcim sihaştri!
Mi-e frig când pleci de lângă mine şi somnul tainic te răpune,
Iar eu rămân paznic la cer şi plouă-n ochii mei albaştri.
Respir prin tine, când lumina mijeşte-a zi pe la ferestre,
Te simt, mă simţi şi-ncepe gândul să ne cutreiere avid,
Încep salcâmii să ne cânte în fantomatice orchestre
Şi macii sângerânzi din inimi, petalele şi le deschid.
Sunt dimineaţa ta, iubite, eşti zorii ce timid se-arată-
Un început dintr-o poveste cu tu şi eu, ce-a fost odată…

Sămânţă şi miracol

Răsucind tăişul vorbei într-o rană încă vie
Ai atins destinul florii răvăşite de furtună;
Toamnele săpau prăpăstii în tăceri şi numai ţie
Îţi cânta nemărginirea pe un colţ uitat de lună…
Te-ai desprins din zborul verii-n care respiram doiniri
Rătăcind analfabetic spre o margine de lume;
Aveam urmele durerii pe sub gene şi-n priviri
Doar de te-adânceai în ceruri, mai puteai să-mi scrii un nume:
Floare-albastră-n agonie, cu perdele de-ntuneric,
Voalată-mbrăţişare peste doruri şi-amintiri.
Hai, desprinde-te de mine şi-n decoru-acesta sferic
Mai ascultă-mă cum tremur în dorinţa-mi de nuntiri!
Răsuceşti tăişul vorbei, cioburi se desprind din noi
Într-o jalnică-ntomnare, ce mai naşte-o simfonie
M-ai zidit în zorii zilei printre nuferi şi noroi
Tu- sămânţă, eu- miracol, noi, extaz şi agonie…

Splendeur et souffrance

Sunt floare roşie de vară, mă vremuiesc iubiri ascunse,
În delicata mea candoare, timidă mă ridic la cer,
S-ating nemărginiri albastre de nicio lacrimă pătrunse
Şi aripi îmi deschid vremelnic, în zborul frânt şi efemer.
O adiere de lumină mă pleacă-n ruga din altare
Şi în genunchi de-mi stau petale, o rană se deschide-adânc;
O sângerândă lăcrimare, pe-o geană-nchisă astăzi, doare
Când o litanie prea lungă, cu guri flămânde, o mănânc.
Şi m-oi sfârşi ca a o ofrandă, pe albul unui pat de nuntă-
Petale-mprăştiate-n goană, în aşteptarea unui vis;
Doar geamătul fecioarei goale, fruntea plecată îmi încruntă
Când îi privesc neprihănirea, cu-n singur ochi, abia deschis.
Într-un alcov, mătăsuri albe foşnesc chemări dintr-o poveste
În care m-am retras cuminte, ademenită de iubiri;
O novă-n drumul spre-nceputuri mă strigă şi îmi dă de veste
C-am fost cerută-n dormitorul de lux al tinerilor miri…
E soarta macilor, să fie, doar martorii tăcuţi, cu-n dor
Înmiresmat cu sânge tânăr, al nunţilor din dormitor…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.