DORIN MACOVEI (Iaşi)*Profesor şi pictor iconograf*

DORIN MACOVEI
Str.Ştefan cel Mare, nr.42
Bacău, cod.600365, România,
Mobil: 0721460354
e-mail:dorin61arts@yahoo.com
Naţionalitatea: română
Data şi locul naşterii: 16.03.1961, Iaşi.
Sexul: masculin

Experienţă profesională

I. Participări la expoziții de grup sau colective în țară și străinătate:

2016 Expoziția ,,Saloanele Moldovei”, Ediția a XXVI-a, Bacău-Chișinău
2015 Expoziție de Artă Sacră realizată cu prilejul închiderii proiectului ,,Alege școala!” al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Sala Atrium Palace Mall, Iași
2015 Expoziție de Artă Sacră, icoane și miniaturi, în Sala Expoziției-Eternitatea, Iași
2014 Expoziție de pictură, Grand Plaza, Bacău
2013 Expoziție de Artă Bizantină-expoziție de icoană și miniaturi, Policlinica ,,Providența”, Iași
2012 Expoziție de Artă Bizantină, Proiecte de Pictură Murală și Icoană, Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă
,,Dumitru Stăniloae”
2012 Expoziția ,,Saloanele Moldovei”, Ediția XXII, Bacău și Chișinău
2011 Expoziție de icoane ,,Colinde în chipuri sfinte”, Ediția a XIII-a, Galeria Triconc, Parohia ,,Sfântul Nicolae” Copou
2011 Simpozionul Internațional ,,Mihai Eminescu”- poet național și universal, Iași
2010 Expoziție de Artă Bizantină ,,Crez iconografic”,Facultatea
de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae” Iași
2010 Expoziție de Icoană, proiect pictură murală și miniatură, Universitatea ,,A.I.Cuza”, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae”, Iași.
2010 Expoziție de miniatură ,,Lumină din lumină”, Ediția VII, organizată la biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”, Galata, Iași
2009 Expoziție de icoane ,,Lumină din lumină”, Ediția VI, organizată la biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”, Galata, Iași
2009 Expoziție de Artă Bizantină ,,Icoană-Artă și Teologie” Universitatea ,,A.I.Cuza”, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae”, Iaşi, România.
2009 Expoziție de Artă Sacră și Workshop de pictură bisericească, Muzeul ,,Unirii”, Iași
2009 Expoziţia de Artă Neobizantină ,,Lumină din Lumină“Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului“,Galata, Iaşi.
II.Expoziții personale în țară și străinătate:
1982 Expoziție de pictură personală, Platforma Combinatului Chimic Bacău

II* Artă Religioasă-Monumentală
2015 Biserica Ortodoxă cu hramul ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”, Traian, Bacău

2012-2014 Biserica Ortodoxă cu hramul ,,Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul” din Siretu, Bacău
2009-2011 Biserica Ortodoxă cu hramul ,,Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul”, Bacău
2008-2009 Biserica Ortodoxă cu hramul ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din N.Bălcescu, Bacău
2007 Monument votiv (troiță) Orbeni, Jud.Bacău
2007 Monument votiv (troiță) Pădureni, Jud.Bacău
2006 Panouri mobile în manieră romano-catolică, Biserica romano catolică din Buhonca, Jud.Neamț
2005-2006 Biserica Ortodoxă cu hramul ,,Sfinții Trei Ierarhi”, Bacău
2003 Panouri mobile în manieră romano-catolică, Nicorești, Bacău
2002-2004 Biserica Ortodoxă cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Orâșa, Bacău
2001 Biserica Ortodoxă cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, Liliac, Neamț
2000-2001 Biserica Ortodoxă cu hramul ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Moreni, Bacău
1999-2000 Biserica Ortodoxă cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, Berești Tazlău, Bacău

III.Tabere în țară și străinătate:
2010 Tabăra de Creație ,,Licăr de Lumină” în cadrul proiectului ,,Alege școala!”, Durău, Neamț
1982-1985 Participant la taberele de creație de la Berzunți, Bacău

IV. Alte forme de activitate (conferințe, prelegeri, articole, etc.)

IV.1. Articole publicate în reviste de specialitate
1. Anul VII, octombrie 2011 – ,,Plumb”- Revista de Cultură și Atitudine nr.55, Bacău, Reprezentarea plastică a veșmintelor în iconografia ortodoxă, pp.4-5.
2. Anul VIII, mai 2012- ,,Plumb” ”- Revista de Cultură și Atitudine nr.62, Bacău, Veșmintele clerului ortodox-veșmintele diaconești, veșmintele preoțești, veșmintele arhierești, veșmintele călugărești, pp.11-12.
3.Anul V, martie 2015- ,, Armonii Culturale”–Revistă Universală de Creație și Atitudine Culturală, Adjud, Buna Vestire-repere biblice și iconografice (http://armoniiculturale.ro/2015/03/25/drd-dorin-macovei-buna-vestire-repere-biblice-si-iconografice/)
4. Anul V, nr.12/52-2015- ,,Nomen Artis”-Revistă de Cultură Universală, București, Editura Amanda Edit, Aspecte morfologice în arta creștină bizantină, pp.17-18.
5. Anul V, martie, 2015, nr.28 – ,,Regatul Cuvântului”-Revistă de Cultură Universală, Buna Vestire-repere biblice și iconografice (http://www.regatulcuvantului.ro/buna-vestire-repere-biblice-si-iconografice-autor-drd-dorin-macovei/

IV.2. Apariții în reviste de specialitate și alte publicații
1. Anul I, nr.1, 2016-Armonii în timp, revistă editată de Școala Populară de Arte și Meserii Bacău cu sprijinul CJ Bacău, Cunoscându-ne tradiți, ne păstrăm mai curați și mai demni în fața istoriei și a Europei noastre comune, pp.12-13.
2. Anul 8, mai 2016 – ,,Luceafărul”, revistă de cultură, educaţie şi atitudini destinată sufletului neamului românesc, Botoșani, Arta paleocreștină, sec.I-III, d.Hr., (http://www.luceafarul.net/2016/05).
3. octombrie 2015 – apariție în revista de cultură ,,Nomen Artis”, nr.10(50), București
4. octombrie 2015- apariție în revista ,,Vatra Veche” anul VII, nr.10(82), lunar de cultură, pag.59-60
5. februarie 2015-apariție în revista universală de creație și atitudine culturală ,,Armonii Culturale”, anul V, ediția 2015
6. iulie 2015 – apariție în revista de cultură ,,Nomen Artis”, nr.7(47), București
7. mai 2015- apariție în revista ,,Actualitatea irl”, Centrul Cultural Român din Dublin, nr.136, Dublin
8. februarie 2015 apariție în revista ,,Actualitatea irl”, Centrul Cultural Român din Dublin, nr.128, Dublin
9. februarie 2015- apariție în revista de cultură ,,Regatul Cuvântului”, anul V, Craiova
10. 2015-apariție în revista de cultură 13 Plus, Anul XVII/177, Bacău
11. apariție în revista ,,Memoria Slovelor” a Ligii Scriitorilor Români, Filiala Vâlcea, nr.1și 2/2014, în ediție nouă, Editura Olimpias, pag.96-97
12. august 2014 – apariție în revista literară ,,Dor de Dor”, anul X, nr.97, Pitești
13. iulie 2014–apariție în revista de cultură ,,Negru pe Alb”, nr.15, București
14. mai 2014 – apariție în revista literară ,,Dor de Dor”, anul IX, nr.94, Pitești
15. mai 2013 – apariție în revista de cultură ,,Negru pe Alb”, nr.5, București
16. iulie-august;august-septembrie 2012–apariție în Catalogul expoziției ,,Saloanele Moldovei”, Ediția a XXII-a, Bacău-Chișinău, pag.18
17. decembrie 2011 – apariție în revista de cultură și atitudine,,Plumb”, nr.57, Bacău
18. iunie 2011- apariție în ,,Revista Română”, nr.2 (64), Iași
19. 2008 – apariție în Analele Științifice ale Universității ,,A.I.Cuza”, Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae”, Tomul XIII, Editura Universității ,,A.I.Cuza”, pag.281.
20. aprilie 2007 – apariție în revista de cultură ,,Ateneu”, nr.4(488), Bacău

Educaţie şi formare

Absolvent al Liceului de Artă, Bacău, promoția 1980, la secția Pictură, clasa prof. pictor Gheorghe Velea.
Absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae”, Universitatea ,,Al. I. Cuza”, Iași, profilul-Artă Sacră, secția Pictură Bisericească, anul 2009.
Examenul de Licență – absolvit în anul 2009 cu tema ,,Tehnicile picturii murale” –îndrumători: Lect. Dr. Stelian Onica și Lect. Dr. G. M. Dominte (lucrare nepublicată)
Absolvent al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, Nivelul I, din cadrul Universității ,,Al. I. Cuza”, Iași, 15 iunie, 2009.
Master–specializarea: Patrimoniu Cultural, Universitatea ,,Al. I. Cuza”, Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Staniloae”, absolvent în 2011, cu lucrarea de disertație ,,Reprezentarea plastică a veșmintelor în iconografia ortodoxă “, profesor coordonator Lect.Dr.G.M.Dominte (lucrare nepublicată).
Absolvent al Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, Nivelul II, din cadrul Universității ,,Al. I. Cuza”, Iași, 2011
Doctorand: Universitatea de Arte ,,George Enescu” Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design, Domeniul Arte Vizuale, 2011-2016.
Profesor de pictură şi iconografie la Şcoala Populară de Arte şi Meserii, Bacău, din 2015.
Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Bacău, din 09.04.2016, secţia Artă Plastică Religioasă şi Restaurare.

Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă: română
Limbi străine cunoscute:
Autoevaluare
Nivel European(*)

Franceză
Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
B2 B1 B1 B1 B1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale: lucru în echipă- în cadrul atelierelor şcolare şi în activitatea de şantier (pictură bisericească).
Competenţe şi aptitudini organizatorice: organizarea activităţilor şcolare şi activităţii de pictură bisericească ortodoxă.
Competenţe şi aptitudini tehnice: buna stăpânire a tehnicilor specifice picturii murale- frescă, secco şi mozaic.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: competențe de utilizare a computerului, softuri – Microsoft Word, Power Point, Excel, Photo Shop.
Competenţe şi aptitudini artistice: artist vizual
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere: categoria B

O viaţă dăruită artei şi frumosului

În timpul studiilor universitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae” din Iaşi, secţia Pictură Bisericească, am avut deosebita onoare de a-l cunoaşte pe domnul Dorin Macovei, un ,,maestru” al iconografiei în adevăratul sens al cuvântului.
Relaţia întemeiată la început pe colegialitate a înaintat până la prietenie, bazată pe deschiderea şi dragostea pe care domnul Macovei, ca fiu al Moldovei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, le manifesta față de toţi.
L-am cunoscut pe domnul Dorin Macovei aplecat asupra şevaletului, răpit de lumea artei din care mi-a împărtăşit cu dărnicie, taine şi simboluri spre lauda lui Dumnezeu. O vibrantă şi autentică personalitate creştină, cu temeinice cunoştinţe în diverse domenii, l-au făcut pe ,,maestru” să fie remarcat atât de profesori cât şi de studenţi, îmbogățind orele de curs cu discuţii constructive și argumente specifice.
Un om de jertfă, care dăruieşte din cele ce i s-au dăruit şi pentru care s-a ostenit ,,maestru” în taina zugrăvirii icoanei, domnul Macovei dezvăluie şi împlineşte taina aducerii Chipului Nevăzutului în faţa ochilor noştri trupeşti, prin rugăciune, formă şi culoare.
O viaţă dăruită artei şi frumosului, l-a adus pe domnul Macovei la vârsta deplinătăţii intelectuale şi duhovniceşti, care îl recomandă ca pedagog, teoretician şi practician al icoanei bizantine.

A consemnat,
Stareţă Stavrofora,
Macrina Săuciniţanu
Mănăstirea Dragomirna

 

 

Biserica din Siretu Bacău (Turla),Pantocrator 400×400 Frescă
Biserica din Siretu Bacău( Naos) 200×200-Frescă
POTIRUL NESECAT 50×100 (Pânză măruflată pe lemn acril
ARHIEPISCOPIA ROMANULUI Portretul IPS Ioachim,tempera pe panză,120x120cm.
Biserica din Siretu, Bc.,170x200cm., frescă
Biserica din Siretu, Bc., Sf. Brancoveni,pronaos,200x200cm., frescă
Proiect mozaic,100x100cm., carton, tempera,

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.